Ogłoszenia i przetargi

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o.
38-500 Sanok ul. Mickiewicza 29

Sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Sanok - obręb Wójtostwo (Biała Góra)

Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o.o. w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29

Ogłasza ustny nieograniczony przetarg

na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Sanok –obręb Wójtostwo (Biała Góra).

Przedmiotem sprzedaży jest:

- nieruchomość gruntowa w użytkowaniu wieczystym stanowiąca działkę ewidencyjną nr 742/2 o pow.704 m² KW nr KS1S/00022358/4 (zabudowana budynkiem stanowiącym własność podmiotu, który wydzierżawia od sprzedającego przedmiotową nieruchomość gruntową)

- nieruchomość gruntowa w użytkowaniu wieczystym stanowiąca działkę ewidencyjną nr 740/1,o pow.210m² ,740/2o pow.6918 m² KW nr KS1S/00022358/4,zabudowana kompleksem turystycznym Osada Domków Turystycznych PTTK Camp –Sanok- Biała Góra stanowiącym własność Sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 599.400 zł

Wadium na przetarg wynosi: 59.940 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest  wpłacenie do dnia 22.02.2018r.godz.10.00 wadium na konto Sprzedającego podane w Regulaminie przetargu. Decyduje data wpływu środków na konto Sprzedającego.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2018 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Sprzedającego, 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29, I piętro pokój 104. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

Dodatkowych informacji o przedmiocie , regulaminie i warunkach przetargu uzyskać można w siedzibie Spółki, telefonicznie : 13 46 301 23,604 177 983,elektronicznie: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ZAŁĄCZNIK:

REGULAMIN NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Pobierz plik (format PDF).

Pobierz plik (format DOCX).

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Zarząd spółki Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o. w Sanoku zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający : Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o. w Sanoku zwraca się z prośbą o złożenie ofert na wykonanie zadań pn.:

1.”Wymiana stolarki okiennej w budynku Bacówki PTTK w Jaworcu”.

2.”Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej) w budynku Bacówki PTTK POD HONEM w Cisnej”.

 

Pełna treść zapytań ofertowych w formacie PDF:

Zapytanie ofertowe - Jaworzec.

Zapytanie ofertowe - Jaworzec (schemat stolarki).

Zapytanie ofertowe - Cisna.

Zapytanie ofertowe - Cisna (schemat stolarki).

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający : Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Sp. z o.o. w Sanoku zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie zadania pn.” Dostawa i montaż 2 szt. domków drewnianych campingowych z instalacjami w obiekcie PTTK ”Leśna Willa” w Komańczy”.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. ” Dostawa i montaż 2 kpl. domków drewnianych campingowych z instalacjami w obiekcie PTTK ”Leśna Willa” w Komańczy”, zgodnie z przeprowadzoną wizją lokalną i uzgodnieniami z Zamawiającym.

 

Pełna treść zapytania ofertowego w formacie PDF:

Pobierz plik (format PDF).

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

Zamawiający: Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK Spółka z o.o.

Adres: 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29, tel. 13 46 311 29, tel./fax 13 46 301 23

ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone
na zadania pn.:

1. Wymiana rynien i rur spustowych na budynku Hotelu Górskiego PTTK w Ustrzykach Górnych.

2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku ”Pokoje Gościnne” PTTK w Dukli, ul. Rynek 18.

Termin składania ofert - do dnia 24.08.2017r. do godziny 12:00 w sekretariacie Zamawiającego – 38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 29.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargów i warunków ich przeprowadzenia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego w Sanoku przy ul. Mickiewicza 29, w dziale Inwestycji - pokój nr 10, w godz. 9:00 do 15:00, tel. 13 46 311 29, tel/fax 13 46 301 23, kom. 668 847 984.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępne będąw siedzibie Spółki oraz na stronach internetowych www.bieszczadypttk.pl i www.pttk.pl.

 

1. Wymiana rynien i rur spustowych na budynku Hotelu Górskiego PTTK w Ustrzykach Górnych.

Plik nr 1 – Ogłoszenie (format PDF).

Plik nr 2 – Zapytanie ofertowe (format PDF).

Plik nr 3 – Przedmiar (format PDF).

2. Wymiana pokrycia dachowego na budynku ”Pokoje Gościnne” PTTK w Dukli, ul. Rynek 18.

Plik nr 1 – Ogłoszenie (format PDF).

Plik nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format PDF).

Plik nr 3 – Przedmiar (format PDF).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu Państwa.